ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ SCHLUMBERGER ΤΥΠΟΥ Α2-A4

Οι υδροληψίες που κατασκευάζουμε  στο εργοστάσιο μας είναι τύπου FLONIC-SCHLUMBERGER . Ανταποκρίνονται πλήρως προς τις διεθνείς προδιαγραφές και είναι του ίδιου τύπου με αυτές τις οποίες προβλέπουν οι μελέτες για τα αρδευτικά έργα. 
Τις διακρίνει η απλότητα χειρισμού , η ευχέρεια συντηρήσεως και η υψηλή αντοχή (σε κρούσεις, παρατεταμένη χρήση και ατμοσφαιρικές μεταβολές).
Η υψηλή τεχνολογία και η τυποποίηση παραγωγής εξασφαλίζουν όχι μόνο άριστη ποιότητα αλλά και απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία και εναλλακτικότητα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική συντήρησή τους
.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Α . pdf

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ Α .pdf

Κωδικός προϊόντος: 49 Κατηγορία:

Περιγραφή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απλότητα χειρισμού

Ευχέρεια συντήρησης

Αντοχή σε κρούσεις

ΤΥΠΟΙ

ΤΥΠΟΙ

Φ ΕΙΣΟΔΟΥ

Φ ΕΞΟΔΟΥ

Α2

 80-100-125-150-200

2* Φ 65

Α4

80-100-125-150-200

4 * Φ 65

Β2

80-100-125-150-200

2 * Φ 100


C


80-100-125-150-200

1 * 100

1 * 150

4 * Φ 80

4 * Φ 100

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

Η δικλείδα είναι τύπου NP και ανοίγει κατά φορά αντίθετη της ροής.Το βήμα του κοχλία  είναι τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατό το  άνοιγμακαι το κλείσιμο της δικλείδας να γίνεται σε χρόνο μικρότερο των έξι δευτερολέπτων . Η μορφή του κινητού μέρους της δικλείδας εξασφαλίζει σταδιακή αύξηση ή  μείωση της παρεχόμενης ποσότητας νερού , έτσι περιορίζεται στο ελάχιστο το υδραυλικό πλήγμα , το οποίο δεν φθάνει τα 2 Kgr/cm  σε σωλήνωση της ίδιας διαμέτρου με την υδροληψία και μήκους 500 μέτρων.

Μενού