Παρουσίαση εταιρίας

 
Παρουσίαση εταιρίας

Η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής αρδευτικού εξοπλισμού στην Ελλάδα.

Kατασκευάζει :

 • Ηλεκτρονικές Υδροληψίες άρδευσης με κάρτα χρέωσης και  σύστημα GSM/GPRS
 • Υδρόμετρα με κάρτα χρέωσης και με σύστημα GSM/GPRS
 • Υδροληψίες άρδευσης τύπου SCHLUMBERGER
 • Αερεξαγωγούς μονής , διπλής και τριπλής ενεργείας
 • Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής εμφραξης
 • Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου
 • Αντιπληγματικές βαλβίδες
 • Μειωτές πίεσης
 • Φλοτεροβάνες
 • Περιοριστές παροχής
 • Εξαρμώσεις κ.ά

Η επιτυχημένη πορεία της οφείλεται στην πρωτοπορία, την εξειδίκευση και την εγγυημένη ποιότητα των προϊόντων της.

Οι δραστηριότητες της ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ καλύπτουν μεγάλο μέρος της εσωτερικής αγοράς, ενώ παράλληλα οι πωλήσεις της στο εξωτερικό αυξάνονται ραγδαία. Το δίκτυο πωλήσεων συνεχώς διευρύνεται και η παρουσία της ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Βασική προτεραιότητα της ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ, είναι η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στα προϊόντα που παράγει και στις υπηρεσίες που παρέχει, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πάντα οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι ειδικές απαιτήσεις των πελατών της.

Η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου και επενδύει συνεχώς σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις, αποσκοπώντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Παρουσίαση εταιρίας
Μενού