ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ – Υδροληψίες άρδευσης, υδροστόμια άρδευσης, ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης με κάρτα χρέωσης, περιοριστές παροχής, υδρόμετρα, εξαρμώσεις, αερεξαγωγοί

Η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής αρδευτικού εξοπλισμού στην Ελλάδα.

Η επιτυχημένη πορεία της οφείλεται στην πρωτοπορία, την εξειδίκευση και την εγγυημένη ποιότητα των προϊόντων της.

Οι δραστηριότητες της ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ καλύπτουν μεγάλο μέρος της εσωτερικής αγοράς, ενώ παράλληλα οι πωλήσεις της στο εξωτερικό αυξάνονται ραγδαία. Το δίκτυο πωλήσεων συνεχώς διευρύνεται και η παρουσία της ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Βασική προτεραιότητα της ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ, είναι η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στα προϊόντα που παράγει και στις υπηρεσίες που παρέχει, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πάντα οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι ειδικές απαιτήσεις των πελατών της.

Οι κατηγορίες μας

Προτάσεις

There is no product to show
Μενού