Υδροληψίες άρδευσης SCHLUMBERGER

 

Υδροληψίες άρδευσης SCHLUMBERGER

Οι υδροληψίες άρδευσης ανταποκρίνονται πλήρως προς τις διεθνείς προδιαγραφές, κατασκευάζονται με ή χωρίς αντιπαγετική προστασία και είναι του ίδιου τύπου με αυτές που έχουν καθιερωθεί και τοποθετούνται σε όλα τα αρδευτικά δίκτυα της χώρας όπως επίσης και σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Μενού