Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης

Φλάντζες : EN 1092-2

ΕΝ 1074 , WRAS , CE

Σώμα   :  Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG 50

Σύρτης : Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG 50+ EPDM

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Βαφή   : Ηλεκτροστατική εποξική 250 μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή

Μενού