ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 


 


    Η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρία αρδευτικού εξοπλισμού
    στην Ελλάδα.
Kατασκευάζει : Ηλεκτρονικές Υδροληψίες Αρδευσης με κάρτα χρέωσης και με GSM-GPRS  ,Υδροληψίες άρδευσης τύπου SCHLUMBERGER ,  αερεξαγωγούς , βαλβίδες αντεπιστροφής , υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου, αντιπληγματικές βαλβίδες ,
εξαρμώσεις , υδρόμετρα με κάρτα χρέωσης και με GSM-GPRS κ.ά

 
                                      Περισσότερα>>

 

 

  ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ                                       

Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για την διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτέλεσαν τον νέο στόχο της εταιρείας μας.

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συνδιασμό με την ανάπτυξη τεχνικών για την προστάσια του περιβάλλοντος οδήγησε στην ποιστοποίηση του προγράμματος Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης  ISO 14001 : 2004 .

    

 

      Η εταιρία ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της με σκοπό την
    κάλυψη των παραγωγικών  και αποθηκευτικών αναγκών.

      Το νέο κτίριο εμβαδού 1000 τμ  επικοινωνεί με τις εγκαταστάσεις του παλαιού κτιρίου
   και με τον σύγχρονο εξοπλισμό του  θα διευκολύνει την
οργάνωση και την παραγωγική διαδικασία .

 

 

 
                 
               

 

    Copyright © 2011 EVDOS